Innovaatiofoorumi

23.02.2014

tykätty

()

kommentit

(28)

Etelä-Savon alue tarvitsee innovaatiofoorumin, jossa tuodaan esille kumppaneiden hankeideoita, kehitystarpeita ja resursseja ulkoisen rahoituksen hankkimiseksi ja alueellisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Alue tarvitsee innovaatioita, jotka ovat uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluita tai toimintatapaja. Jakuva innovointi lisää alueen elinvoimaa, talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Sen voi aloittaa innovaatiofoorumilla.

Lisää uusi kommentti

Kommentit

Projektisenssit

23.09.2015

Projektit voisivat rahoituspäätöksen tultua järjestää projektisenssit, joissa projektia esiteltäisiin opiskelijoille kiinnostavalla ja opintopisteitä tuottavalla tavalla.

Kirjoittanut: Crowdsourcing

Erittäin hyvä ajatus!

10.03.2014

Erittäin hyvää keskustelua! Aitoja työelämäcaseja tulee olemaan Mamkin opetuksessa koko ajan enemmän. Innovaatio- ja yrittäjyysopinnoissa tämän tyyppiseen monialaiseen ja innovatiiviseen työskentelyyn pääsee helposti mukaan, mutta aitojen casejen kanssa työskennellään myös monilla muilla opintojaksoilla. Syksyllä saamme myös fyysisesti innovaatio- ja yrittäjyysoppimista tukevat uudet tilat, yhdessä Innopankin kanssa meillä on siis täydet puitteet innovaatiofoorumille.

Kirjoittanut: Eeva Kuoppala

Opisekelijat innovoimaan

06.03.2014

Opiskeljoita voisi saada mukaan kiinnostavalla ja innostavalla aiheella ja lupaamalla osallistumisesta rahallisen palkkion projektin päätyttyä.

Kirjoittanut: Maiju K

Opiskelijat mukaan innovointiprosessiin

06.03.2014

Opiskelijoiden voisi olla hyvä ainakin aluksi tutustua innovaatioprosesseihin esimerkiksi kurssien ja kurssiprojektien kautta.

Kirjoittanut: Essi

^_^

06.03.2014

Hyvä idea. Opiskelija mukaan kurssien ja erilaisten tehtävien merkeissä... Saisi opintopisteita tekemällä "oikeasti" jotain mielenkiintoista. "Porkkanana" esim. jonkinlainen palkkio.

Kirjoittanut: Juuli

Opiskelijat mukkaan

06.03.2014

Varmaan lähtökohtana opiskelijalla on se, että hän lähtee mukaan ideoimaan, jos hän itse hyötyy siitä jollain tavalla. Opiskelijat varmasti lähtisivät mukaan, jos toiminta/aihe on heille tuttua/mielenkiintoista tai siitä hyötyisi opintopisteiden/työpaikan/erityisen osaamisen/palkkion muodossa. Jonkinlainen kilpailu (paras idea tietenkin palkitaan tavalla tai toisella) voisi myös motivoida opiskeilijoita ideoimaan ja lähtemään mukaan tällaiseen toimintaan.

Kirjoittanut: Anni

Miten opiskelijan saisi motivoitumaan yritysyhteistyöhön?

06.03.2014

Opiskelijat eivät välttämättä tarvitse porkkanaa jos yritysyhteistyö sisältyy johonkin kurssiin. Sen sijaan opiskelijalle olisi mielenkiintoisempaa olla mukana yhteistyössä, jossa opiskelijat pääsisivät näkemään ja kuulemaan yrityksen toiminnasta muutenkin kuin koululla esitettyjen "pienten" yrityspresentaatioiden kautta. Eli mielipiteeni on se, että yritysten tulisi ottaa opiskelijaryhmä syvemmin mukaan innovointiin ja myös kehitellä ideoita yhdessä (samassa tilassa).

Kirjoittanut: Steffe

Opiskelijat mukaan innostuneesti yritysyhteistyöhön

06.03.2014

Uskon, että opiskelijat saadaan innostumaan yrittäjäyhteistyöstä Pikku-Diili-projektein, jolloin yritystoimeksiantaja antaa ongelman opiskelijatiimeillä, ja tiimeillä on aikaa ratkaista ongelma 24 tunnissa. Nopeus, tehokkuus ja tiimityöskentely ovat valtteja tässä Diili-projektissa.

Kirjoittanut: Leena

Opiskelijat mukaan innovaatioprosessiin

06.03.2014

Opiskelijoita voidaan houkutella mukaan tarjoamalla tähän liittyen esimerkiksi harjoittelupaikkaa tai opinnäytetyön aihetta tai työllistymismahdollisuuksia. Erityisesti työllistymismahdollisuuksien parantaminen motivoi varmasti opiskelijoita mukaan. Foorumin olisi hyvä myös koskettaa jotenkin opiskelijoita henkilökohtaisesti, jotta osallistumispanos hyödyttäisi...

Kirjoittanut: Maarit & Veera

-

06.03.2014

Aiheen täytyy olla opiskelijoille mieleinen, selkeä ja prosessin sellainen, että ideoita oikeasti käytetäänkin. Osallistumisen innovointiprosessiin täytyy olla vaivatonta/suht helppoa, sillä opiskelijat eivät halua ylimääräisiä lisätöitä.

Kirjoittanut: Heli

Vinkkejä

06.03.2014

Opiskelijat innostuvat yhteistyöhön, jos siitä on jotain todellista hyötyä opiskelijalle. Jaossa voisi olla esimerkiksi opintopisteitä, stipendejä ja palkintoja. Opiskelijat varmasti myös tykkäisivät, jos saisivat yhteistyöstä hyvää kokemusta tulevaisuutta varten.

Kirjoittanut: Joonas

Innovaatiot

03.03.2014

Hyvä idea. Opiskelijat voisi saada mukaan tähän esim. järjestämällä kilpailuja aiheeseen liittyen (parhaille ideoille pieni palkinto), järjestämällä suunnitelukilpailuita, antamalla opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia projekteissa ja suunnitelussa, pitämällä palautekyselyjä jotta ihmiset voisivat tuoda omia ideoitaan/kommenttejaan julki ja käymällä kouluissa ja pitämällä ns. info-iskuja, tekemällä aiheesta kiinnostavan.

Kirjoittanut: Anna

Projekteja?

03.03.2014

Opiskelijat voisivat olla innostuneempia lähtemään mukaan innovointiprosesseihin erilaisilla projekteilla, joissa he pääsevät toteuttamaan itseään eikä heitä rajoitettaisi liikaa. Projektin päätyttyä voisi ajatella opiskelijan palkitsemista jollain tavalla.

Kirjoittanut: Tiina

Opiskelijat mukaan innovointiprosessiin

03.03.2014

Opiskelijat voidaan saada innostumaan osallistumisesta esimerkiksi liittämällä osallistuminen innovointiin osaksi opintokokonaisuutta tai vaihtoehtoisesti jollain kannustimella (osallistumisesta seuraa palkkio/ mahdollisuus palkkiosta).

Kirjoittanut: Juuso

Höhöö

03.03.2014

Ideana hyvä. Opiskelijat voitaisiin saada mukaan mainostamalla ideaa näkyvämmin mm. kouluilla. Houkuttimena voisi olla erilaiset innovointikilpailut palkintoineen.

Kirjoittanut: Juho

Opiskelijat mukaan innovointiprosessiin

03.03.2014

Opiskelijat saisi mukaan, jos innovoinnista opiskelijat hyötyisivät jotenkin ja aiheet olisivat sellaisia jotka kiinnostavat opiskelijoita. Myös opiskelijoilta ideoiden kysyminen miten heidät saataisiin mukaan.

Kirjoittanut: Laura N.

Opiskelijat

03.03.2014

Innovaatiofoorumiin kannattaisi ottaa mukaan opiskelijat, joilla on varmasti tuoreita ideoita. Tietysti opiskelijoiden mukaan saanminen on haaste, mutta tämäkin haaste on ohitettavissa. Opiskelijoita voi hieman ärsyttää mukaan innovaatiofoorumiin. Tulisi luoda ärsyke, johon opiskelija reagoisi. Reaktio voisi olla hieman nekatiivinen, jolloin opiskelija pyrkisi muuttamaan käsitystä opiskelijoista eli siis itsestään, esimerkiksi opiskelijat eivät osaa innovoida tai opiskelijoita ei kiinosta parempi tulevaisuus. Lievä suuttumus ja näyttämisen halu saa usein ihmisen toimimaan. Palkinto eli niin sanottu porkkana on aina hyvä aktivoimaan opiskelijoita, mutta ei aina.

Kirjoittanut: Henri

Opiskelijaelämän innovaatioita

03.03.2014

Aiheiden olisi hyvä liittyä opiskelijoiden elämään, jotta niiden kehittämisestä olisi konkreettista hyötyä. Jos prosessiin osallistuisi enemmänkin, voisi panoksestaan saada esimerkiksi opintopisteitä.

Kirjoittanut: Hanna M

opiskelijat mukaan innovoimaan

03.03.2014

Opiskelijat tarvitsevat jonkinlaisen "porkkanan" jotta he innostuisivat tästä, se lisäisi myös heidän motivaatiotakin ja auttaisi ehkä ideoimaankin paremmin. Kyseinen porkkana voisi olla esim. jotain opiskeluun liittyvää tai jotain mikä helpottaa/auttaa opiskeluissa tai motivoi lisää opiskelemaan. Eihän se tavallaan oikein ole jos ideasta ei saa mitään "palkintoa".

Kirjoittanut: Patrick

Opiskelijat mukaan?

03.03.2014

KYSYMYS Miten opiskelijat saadaan mukaan innovaatioprosessiin?

VASTAUS Aktiivinen työryhmä etsimään Etelä-Savon alueelta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintaansa. Studenttiin Innopankin tyylinen foorumi jossa caset on esitelty, kategorioitu tai vain yhteystiedot yritykseen (josta voi kysyä lisää). Sitten istutetaan kaksi kertaa viikossa tuntien alussa opiskelijat ideoimaan Innopankkiin. Opiskelijat voivat vastata/ideoida omaan koulutusalaan tai kiinnostuksen kohteisiin liittyen, sinne missä on eniten annettavaa.

Kirjoittanut: Riikka

Miten opiskelija saadaan mukaan innovointiprosessiin?

03.03.2014

Hyvä idea, opiskelijat voisi saada mukaan innovointiprosessiin pakottamalla. Eli opintopisteitä jakoon.

Kirjoittanut: Mariel

Hyvä idea

03.03.2014

Opiskelijoita voitaisiin houkutella mukaan jollain porkkanalla. Esimerkiksi varma työpaikka tai harjoittelupaikka tulevaisuudessa, myös toisenlaiset palkkiot voisivat motivoida opiskelijaa (mahdollisesti rahallinen tai opintopisteitä hyödyllisistä innovaatioista). Jokin houkutin pitäisi ehdottomasti olla, jotta osallistujia saataisiin ylipäätänsä mukaan.

Kirjoittanut: Emppu

Porkkanaa

03.03.2014

Porukkaa ja varsinkin opiskelijoita voitaisiin saada innovointiprosessointiin helpommin mukaan, jos olisi tarpeeksi hyvää porkkanaa tarjolla. Raha, maine ja palkkiot toimivat erityisen hyvänä motivaattorina varsinkin opiskelijoille.

Kirjoittanut: Joakim

Kaikki koolle torille

03.03.2014

Mikkelin torille kesällä innovaatioiltapäivä, kutsutaan kaikki etelä-savolaiset mukaan. Siellä sitten heitellään kaikki kuntalaisten ajatukset ilmoille, mihin innovointia tarvitaan ja mitä asioita pitäisi kehittää. Semmonen "kansanjuhla"!

Kirjoittanut: Kaisa A

Miten opiskelijat saadaan innovointiprosessiin

03.03.2014

Yrityksen pitäisi jollain tapaa kiinnostaa opiskelijaa. Koko ryhmälle osoitettu kummiyritystehtävä ei välttämättä tunnu läheiseltä jokaiselle. Mahdollinen hyötysuhde toisinpäinkin olisi kiva lisä tulevaisuuttakin ajatellen.
Erilaiset opintojaksoihin sidotut kokonaisuudet voisivat toimia. Lisäksi erilaiset yhteistyökuviot eri alojen opiskelijoiden kesken, kun kouluympäristö on jo tullut tutummaksi voisi lisätä moniulotteisuutta.
Olemassa olevat tapahtumat kaupunkialueella ( Mikke ry:t yms. tahot) voisivat aktivoida opiskelijoiden kautta yrityksiäkin kaupunkikeskustan kehittämiseen aktiivisemmin. Yrityksillä on vähän aikaa ja pieni apu opiskelijoilta projektiluontoisesti voisi lisätä yritysten halukkuutta osallistua.

Kirjoittanut: Suvi

Syötävää

03.03.2014

Hyvä idea, opiskelijat saisi mukaan tarjoamalla syötävää ja juotavaa!

Kirjoittanut: ilona

Opiskelijat mukaan

03.03.2014

Opiskelijat ovat valtava voimavara tähän työhön. Miten heidät saisi joukolla ja innolla mukaan?

Kirjoittanut: Repa

Opiskelijat mukaan

03.03.2014

Ideana hyvä, opiskelijät saisi mukaan jonkin "porkkanan" avulla. Lahjakortti tai etuseteli johonkin opiskelijoille tarpeelliseen kohteeseen.

Kirjoittanut: Lauri

ikoni
ikoni
ikoni
ikoni
ikoni
ikoni
ikoni
ikoni
ikoni